Sloopwerken

Wij zijn in staat om al uw sloopactiviteiten te verzorgen. Denk hierbij aan de (voor)sloop van woningen, bedrijfsgebouwen of bijgebouwen. Sloopafval wordt in containers afgevoerd naar erkende verwerkers. Tijdens de sloopwerkzaamheden wordt alles nauwkeurig gesorteerd op afvalstromen. Na de sloopactiviteiten behoort het bouwrijp maken van een bouwput of perceel ook tot de mogelijkheden.

Wanneer een pand gerenoveerd dient te worden kunnen wij zorg dragen voor het leeghalen en casco opleveren hiervan. Wij kunnen hiermee (bouw)aannemers van dienst zijn waardoor ze daarna verder kunnen met het renoveren van het pand.

Tevens verhuren we materieel, met of zonder machinist.

Wilt u advies of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.